Ergonomia pracy na hali produkcyjnej

list Kategoria: Aktualności Dodano: favorite Trafienie: 1448
Ergonomia pracy na hali produkcyjnej

Hala produkcyjna jest miejscem, gdzie zagrożenie zaistnienia wypadku przy pracy mieści się na wysokim poziomie. Praca z maszynami, ostrym i ciężkim sprzętem, czy towarem generuje szereg urazów układu ruchu oraz chorób zawodowych. Rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii pracy mają na celu usprawnienie procesu pracy i zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Jeśli chcesz zgłębić swoją wiedzę na powyższy temat, zapraszamy do lektury.

Jakie rozwiązania z zakresu ergonomii miejsca pracy można wdrożyć na hali produkcyjnej?

Celem rozwiązań z zakresu ergonomii miejsca pracy jest dopasowanie warunków pracy do cech antropometrycznych człowieka, w celu zwiększenia jego efektywności oraz zmniejszenia poziomu ryzyka wystąpienia choroby zawodowej. Na stanowiskach pracy, na hali produkcyjnej, wdrażane są różne rozwiązania w zależności od potrzeb. W przypadku osób odpowiedzialnych za przenoszenie towarów, dochodzi do urazów układu ruchu, obciążenia kręgosłupa, czy kolan. Dodatkowo przeciążenia mogą być powodowane długotrwałym siedzeniem, czy przyjmowaniem wymuszonej pozycji przez wiele godzin pracy.

Dzięki zagadnieniu ergonomii miejsca pracy proponowane są liczne rozwiązania ułatwiające i przyspieszające pracę wykonywaną przez pracowników. Przykładowo na hali produkcyjnej proces rozładowywania palet z towarem przez pracowników oraz przenoszenie towaru może powodować urazy kręgosłupa lub kolan. Szkolenia z zakresu ergonomii pracy zawierają w treści informację jaką techniką towar należy przenosić, aby nie dopuścić do przeciążenia kręgosłupa.

Stanowiska pracy przy linii produkcyjnej należy zorganizować w sposób niewymagający od pracowników przyjmowania wymuszonej pozycji ciała. Przedmioty potrzebne do pracy powinny być w zasięgu ręki, a krzesło powinno być regulowane i obrotowe, by można było dopasować je do wzrostu i wymiarów pracownika. Dodatkowo dobrym pomysłem jest stosowanie pracy przemiennej, tj. przykładowo w ustalonych przedziałach czasowych następuje zmiana stanowiska pracy między pracownikami przyporządkowanymi do jednej linii produkcyjnej.

Podczas pracy na hali produkcyjnej pracownik często narażony jest na hałas, co wpływa na poziom zmęczenia pracownika podczas pracy. W miejscach narażenia na hałas powinny być dostępne dla pracowników słuchawki wygłuszające, a każdego pracownika należy przeszkolić z zakresu ich używania.

Nauka ergonomii nie ogranicza się jedynie do szukania rozwiązań mechanicznych ułatwiających pracę człowieka. Znacznie większa jej część sprowadza się do uświadamiania ludzi jak pracować, aby móc wykonywać zadania w sposób bezpieczny dla zdrowia. Świadomość ta budowana jest podczas szkoleń pracowników z zakresu ergonomii miejsca pracy.

Czym jest metoda 5s?

Metoda 5S jest rozwiązaniem mającym na celu ulepszenie procesu produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu zmęczenia pracowników. Są to proste rozwiązane pozwalające zaoszczędzić czas podczas pracy. Standardy 5S to pięć kroków ułatwiających proces pracy: sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodyscyplina.

Sortowanie to utrzymywanie porządku na stanowisku pracy w taki sposób, że w jego obrębie znajdują się jedynie rzeczy niezbędne do pracy.

Systematyka ma na celu odpowiednie zorganizowanie miejsca pracy zgodnie z zasadami ergonomii miejsca pracy, by praca mogła być wykonywana sprawnie i bez konieczności przyjmowania przez pracownika wymuszonej pozycji ciała.

Sprzątanie ma zapewnić bezpieczeństwo na stanowisku pracy, jak np. splątane, niezabezpieczone kable, o które łatwo się przewrócić.

Standaryzacja ma na celu ujednolicenie standardów organizacji miejsca pracy, dzięki czemu możliwa jest zastępowalność pracowników na danym stanowisku. Dzięki standaryzacji praca jest łatwiejsza, bezpieczniejsza i bardziej komfortowa, mniej męcząca dla pracowników co większa ich wydajność i efektywność.

Na koniec samodyscyplina to utrzymanie wypracowanych rozwiązań na stanowisku pracy oraz ich doskonalenie w oparciu o ich ocenę podczas audytów.

Metoda 5S jest prostym rozwiązaniem, wprowadzającym zmiany zgodne z zasadami ergonomii miejsca pracy, znacznie usprawniającym pracę i zwiększającym bezpieczeństwo pracowników.

Jaka jest korzyść z wdrażania ergonomicznych rozwiązań?

Podstawową korzyścią z wdrażania rozwiązań zgodnych z zasadami ergonomii pracy jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy, obniżenie poziomu zmęczenia pracowników oraz zwiększenie poziomu ich skupienia. Dzięki tym rozwiązaniom coraz rzadziej zgłaszają się osoby cierpiące na chorobę zawodową oraz mniej osób bierze zwolnienia lekarskie z powodu urazów wynikających z przeciążenia układu ruchu, dzięki czemu zakład pracy nie jest narażony na straty pracowników. Jednak co najważniejsze szkolenia z zakresu ergonomii miejsca pracy zwiększają świadomość pracowników z zakresu bezpiecznej pracy, co przekłada się na mniejszą liczbę wypadków przy pracy, przy maszynach produkcyjnych. Warto jest więc skupić uwagę na temacie ergonomii miejsca pracy i wdrażać rozwiązania usprawniające i chroniące pracowników przed groźnymi urazami i chorobami zawodowymi.

Powiązane przez tagi

niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień