RĘKAWICE DELTAPLUS NITREX 802 NITRYLOWE 33CM

Nowy produkt

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami 

6,37 zł

Więcej informacji

Rękawica z nitrylu flokowana bawełną. Długość: 33 cm. Grubość: 0,38 mm.Testowane zgodnie z normami EN374-2:2003 dla określenia wytrzymałości na przesiąkanie (poziom 2, AQL <1,5) oraz EN374-3:2003 (AJKL) (*) dla poziomów przenikania od 1 do 6 (A: Metanol = 3, J: n-heptan = 6, K: wodorotlenek sodu 40% (NaOH) = 6, L: kwas siarkowy 95%-98% = 4, butanol = 6, cykloheksan = 6, keton dwuizobutylowy = 5, eter etylowy = 2, glikol etylenowy = 6, formaldehyd 37% = 6, kwas solny 37% = 6, izooktan = 6, nafta = 6, eter naftowy = 6, tetrachloroeten = 5, terpentyna = 6, benzyna bezołowiowa (98 oktanów – 4 gwiazdki) = 6, eter tert-butylowo-metylowy = 5, octan amylu = 3, kwas octowy lodowaty = 3, rozpuszczalnik naftowy = 5, dimetylosulfotlenek = 2).Wkład: 100% nitryl.
Flokowanie: 100% bawełna.

Podobne produkty