PÓŁMASKA ZGODA ZF/019

Nowy produkt

Półmaska filtrująca

1,45 zł

Więcej informacji

Klasa P1
Stosowana w przemyśle: rolniczym, spożywczym, wydobywczym (węgiel, skały i kruszywo, rudy metali), cementowym, budowlanym, drzewnym.
Ochrona przed pyłami i aerozolami: cementu, węglanu wapnia, grafitu, gipsu, kredy, kamienia, marmuru, tlenku cynku, celulozy, siarki, bawełny, opiłków metali żelaznych, węglowymi, roślinnymi, mącznymi oraz mgłami olejów i substancji ropopochodnych do wartości 4 NDS.Zastosowanie: Półmaska służy do ochrony dróg oddechowych przeciw aerozolom stałym i ciekłym ,gdy stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 4-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia. Półmaska może być używana w strefie zagrożonej wybuchem metanu. Ograniczenia: półmaska nie służy do ochrony przeciwko deficytowi tlenu w powietrzu [<17%],parom i gazom.

Podobne produkty