PÓŁMASKA ZGODA ZF 0/24AZ FFP2 NR D

PÓŁMASKA ZGODA ZF 0/24AZ FFP2 NR D

4,92 zł Brutto
4,00 zł Netto

"Półmaski filtrujące ZF 0/24az FFP2 NR D – służą do ochrony dróg oddechowych przed aerozolami cząstek stałych i ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza stężenia 10-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia .Są to półmaski czaszowe, przeznaczone na jedną zmianę roboczą (max. 8 godzin). Nie należy stosować ich, gdy stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 17%.

Półmaski są wyrobem antyelektrostatycznym – mogą być używane w strefie zagrożonej wybuchem. Najczęściej stosowane w przemyśle górniczym, chemicznym, stoczniowym, hutniczym, przy obróbce drewna twardego, a w szczególności do pyłów i dymów tj. azbest, kwarc, aluminium, miedź, bar, tytan, wanad, chrom, mangan, pył węglowy – do 10 x NDS."