POCHŁANIACZ ABEK1 DO SECURY 2000

Nowy produkt

Pochłaniacz do półmaski SECURA 2000 - typ ABEK1

21,13 zł

Więcej informacji

Pochłaniacze ABEK1 SECURA 2000 - po skompletowaniu z częścią twarzową w postaci maski lub półmaski, chronią układ oddechowy przed gazami organicznymi i nieorganicznymi, parami i gazami substancji organicznych, parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi a także mieszaninami w/w substancji. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj.

Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią pochłaniacze ABEK1 tj. wszystkie substancje wymienione przy pochłaniaczach A1, B1, E1, K1, występujące równocześnie lub pojedynczo:

aldehydy, alkohole, benzen, benzyna, bezwodnik octowy, bromek: etylu, metylu; chlorki: allilu, butylu, etylenu; arsenowodór, brom, bromowodór, dwusiarczek węgla, fluor, formaldehyd, fosforowodór, jod, jodowodór, kwas mrówkowy, siarkowodór; chlor, chlorowodór, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, trójtlenek siarki; amoniak i jego pochodne organiczne (aminy: metyloamina, dwumetyloamina, dwumetyloetyloamina, etyloamina, iminodwuetyloamina), anilina.

CHARAKTERYSTYKA
Pochłaniacz ABEK1 wykonany jest w postaci cylindrycznej puszki z tworzywa sztucznego koloru czarnego o średnicy 80 mm i wysokości 48 mm. W dolnej części pochłaniacza znajduje się łącznik umożliwiający połączenie z częściami twarzowymi półmasek lub masek. W górnej części znajduje się pokrywa perforowana umożliwiająca przepływ powietrza przez pochłaniacz.
Pochłaniacz ABEK1 wypełniony jest masą sorpcyjną na bazie węgla aktywnego.
Na bocznej powierzchni naklejona jest brązowo-szaro-zółto-zielona etykieta zawierająca informacje o wyrobie.

KONSTRUKCJA
Pochłaniacz ABEK1 wykonany jest z:
- Materiał sorpcyjny – masa sorpcyjna na bazie węgla aktywnego
- Obudowa (puszka) – polipropylen

ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU
1. Zabrania się użytkowania pochłaniaczy w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze;
2. Pochłaniacze nie chronią przed tlenkiem i dwutlenkiem węgla;
3. Nie należy stosować pochłaniaczy (oraz półmaski) gdy zanieczyszczenia są bezwonne;
4. Jeśli w trakcie używania pochłaniaczy poczuje się charakterystyczną woń szkodliwej substancji należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba pochłaniacze jednocześnie;
5. Gwarantowany czas bezpiecznego przechowywania szczelnie zapakowanych pochłaniaczy (opakowanie fabryczne) wynosi 5 lat od daty produkcji.

Opakowanie zawiera 2 szt. pakowane w hermetycznie zamknięte torebki barierowe

Cena dotyczy-1szt.

Podobne produkty